Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden bij onze school? Dat kan telefonisch of via e-mail. Ook kunt u rechtstreeks telefonisch contact opnemen met ons aanmeldbureau: 026 - 303 42 05. U krijgt dan meer informatie over onze school en ondersteuning bij het aanleveren van de informatie die nodig is om uw kind aan te melden. Ook onderzoeken we of onze school de juiste hulp en ondersteuning kan bieden of dat een andere school mogelijk beter passend is.   

Het Aanmeldbureau volgt een eenduidige procedure waardoor wettelijke termijnen rondom de aanmelding bewaakt worden. De meest gestelde vragen aan het Aanmeldbureau hebben we voor u op een rij gezet. U leest ze hier.

Wachtlijstbeleid
In het onverhoopte geval dat het aantal aanmeldingen op onze school de capaciteit overstijgt, zijn we genoodzaakt een wachtlijst te hanteren. Hier leest u daar meer over.

Contact

Het Aanmeldbureau is te bereiken via 026 - 303 42 05 (telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 12.30 uur en 13.00 - 15.30 uur) of via aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl.