Vakanties en schooltijden

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 5 september. Onze leerlingen moeten minimaal 940 onderwijsuren per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De schooltijden zijn van 8.45 tot 14.15 uur. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Pauzes

De leerlingen hebben halverwege de ochtend een kwartier pauze. Tussen de middag hebben zij een half uur pauze. Bij goed weer gaan alle kinderen tussen de middag naar buiten. Medewerkers houden toezicht.

Overblijven

Kinderen blijven tussen de middag over. In iedere groep is altijd iemand van de klassenleiding aanwezig. Kinderen nemen brood, fruit en drinken of speciale voeding van thuis mee. Het is handig om eten en drinken zó mee te geven dat je kind het zelfstandig kan eten en drinken. Wij vragen je om geen snoep of koolzuurhoudende frisdranken mee te geven.

Vrij vragen

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de teamleider.

 

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie
20 t/m 24 februari
Vrije dag
13 maart
Paasweekend
7 t/m 10 april
Meivakantie
24 april t/m 7 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Pinksteren
29 mei
Zomervakantie
17 juli t/m 27 augustus

Studiedagen

Woensdag 28 september
Maandag 10 oktober
Dinsdag 22 november
Vrijdag 20 januari
Donderdag 15 juni

Lestijden

Maandag
08.45 uur – 14.15 uur
Dinsdag
08.45 uur – 14.15 uur
Woensdag
08.45 uur – 14.15 uur
Donderdag
08.45 uur – 14.15 uur
Vrijdag
08.45 uur – 14.15 uur